Zavarivanje metala
history
history
zavarivanje raznih vrsta metala postupcima – TIG, MIG/Mag, REL, elektrootporno zavarivanje