Rezanje i savijanje limova

– rezanje limova debljine 0,5 – 16 mm i dimenzije 1500 x 3000 mm iz vlastitog ili donesenog materijala

– mogućnost kupnje lima izrezanog na mjeru

– Lasersko rezanje pravilnih i nepravilnih oblika

– za CNC rezanje je potrebno poslati nacrt u mjerilu u COREL-u

– ACAD-u ili nekom drugom 2D CAD programu

– mogućnost izrade CAD/CAM pripreme iz "klasičnog" nacrta

– savijanje limova na CNC kutnoj savijačici (Abkant preši) do 2,5 m dužine (iznimno i do 4 m dužine)

history
history
history
history
history
history